Quán ăn nhanh

Chủ đầu tư: Chị Mai
Phần thi công xây dựng khung thép được các kỹ sư lắp ráp theo từng cấu kiện trước khi vận

Văn phòng thép tiền chế

Chủ đầu tư: Chị Linh
Phần thi công xây dựng khung thép được các kỹ sư lắp ráp theo từng cấu kiện trước khi vận

Nhà phố thép 2 tầng Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Anh Dũng
Phần thi công xây dựng khung thép được các kỹ sư lắp ráp theo từng cấu kiện trước khi vận

Nhà hàng lẩu nướng tại Đà Lạt

Chủ đầu tư: Anh Tùng
Phần thi công xây dựng khung thép được các kỹ sư lắp ráp theo từng cấu kiện trước khi vận...

Nhà thép 3 tầng Từ Sơn

Chủ đầu tư: Chị Trang
Phần thi công xây dựng khung thép được các kỹ sư lắp ráp theo từng cấu kiện trước khi vận

Coffee

Chủ đầu tư: Anh Trung
Phần thi công xây dựng khung thép được các kỹ sư lắp ráp theo từng cấu kiện trước khi vận